הצעות

פרויקטים רבים מתחילים רק לאחר תהליך מכרז. לשם כך נדרשים הארגונים לכתוב מענים למכרזים ולבקשות להצעות מחיר בזמני תגובה מהירים ביותר, ולהצליח ביצירת מענה אשר יבטיח הן ציון איכות גבוה והן תג מחיר זוכה.

ניהול חוזים

אנו מציעים לכם שירות מקצה לקצה לניהול התקשרויות חוזיות – ייעוץ מסחרי, משפטי ואסטרטגי בשלב ההתקשרות ובהתנהלות השוטפת, באמצעות מערכת ייחודית מסוגה המשמשת כלי ניהולי לשליטה ובקרה על כל היבטי החוזה.