כל פרויקט, ובוודאי שכל פרויקט בעל מרכיב פיתוח כלשהו, טומן בחובו אי-ודאויות וסיכונים. הסיכון נובע מההסתברות שיקרה במהלך הפרויקט אירוע אשר יגרום לנזק כלשהו למטרות הפרויקט.

בעבר היה נהוג לבחון את הסיכונים בהיבט הנזק שיכול להיגרם בהיבט של דחייה בלוחות הזמנים, בגלישה תקציבית, אי עמידה בביצועי המערכת המובטחת או בכולם יחד.
כיום נדרש הרבה יותר מכך! האם הסיכון יכול לפגוע בתועלת למענה מבוצע הפרויקט?

אורנטק מיישמת מזה שנים רבות שיטה לזיהוי סיכונים בפרויקט ולפיתוח תכניות להפחתת הסיכונים עד להסרתם המוחלטת.
השיטה כוללת:

• זיהוי גורמי אי הוודאות והסיכון
• ניתוח סבירות/משמעות.
• חישובי רמת סיכון ומיון הסיכונים על פי רמת הסיכון
• הכנת מענה לסיכונים הגבוהים על ידי תכנון תכניות הפחתה
• הקמת בסיס למעקב שוטף אחרי רמת הסיכון
• שילוב תכניות ההפחתה בתכנון העבודה ובתקציב
• שילוב ניהול הסיכונים בבקרת הפרויקט

בכדי לתמוך בשיטה, פיתחה אורנטק שני כלי תוכנה:

• RMS – Risk Management System – תוכנה לניהול סיכונים עבור פרויקטים בודדים.
• PRIMES™ – Enterprise Risk Management tool – תוכנה לניהול סיכונים ברמת הארגון.

הפתרון שאורנטק מציעה ללקוחותיה הוא שילוב של הטמעת השיטה ויישום הכלי המתאים לארגון ולפרויקט.

הכלי הארגוני מאפשר לאגור בבסיס נתונים את כל הסיכונים שזוהו בארגון ואת תכניות ההפחתה שלהם.
זהו מקור מידע שלא יסולא בפז, שהרי בבואנו לחפש את סיכוני הפרויקט, אין טוב מלבחון את כל אותם הסיכונים שזיהינו בעבר ושחלקם אף הפך ל"בעיות".

למידע אודות הפתרון המתאים לכם חייגו 03-3004747 או השאירו הודעה