Agile PMO

בארגונים רבים, החיבור בין המילים "PMO" ו Agile"" לא נשמע הגיוני.
יתרה מכך, בארגונים שמאמצים שיטות אג'יליות, ה-PMO נתפס או כגוף שהרלוונטיות שלו מוטלת בספק או אפילו כחסם בתהליך.
שיטות אג'יליות דורשות חשיבה שונה, מאחר והן מאתגרות את הדרך שבה עשינו דברים עד עתה ומאלצות אותנו לבחון את מערכות היחסים שלנו והדרך שבה אנו משתפים פעולה עם אחרים. אג'ייל גם מאתגר את ההבנה הבסיסית שלנו בנוגע לתכנון, הערכת גודל, התקדמות ומה עלינו למדוד.
כתוצאה מכך, כלי העבודה ושיטות העבודה המוכרים של ה-PMO צריכים לעבור טרנספורמציה משמעותית, חלקם צריכים להתבטל וכמובן שנדרש גם לאמץ כלים ושיטות חדשים.
דווקא בשל כך, קבוצת אורנטק מאמינה כי ה-PMO הוא הגוף המתאים ביותר בארגון להוביל את השינוי, ועליו להיות מעורב ולהוביל את הדרך מתוך הבנה מעמיקה של החסמים בתהליך.
המכשול הגדול ביותר להצלחת ה-PMO בהובלת תהליך השינוי האג'ילי הוא דבקות נוקשה בתהליכים, תיעוד, תבניות ומדדים קודמים בעוד שבסביבת אג'ייל, חלק מהפונקציות המסורתיות של ה-PMO אינן נדרשות כלל, אחרות מבוצעות על יד גופי הביצוע ואילו פונקציות חדשות חיוניות להצלחת התהליך האג'ילי.
על כן, תפקידו החדש של ה-Agile PMO הוא לאפשר, לייעל ולטפח שיתוף פעולה ותקשורת בין כלל הגורמים בארגון.
יצירת השפעה על ההצלחה בתהליך השינוי לארגון אג'ילי דורשת גמישות, אמון ורצון לשנות את הדרך שבה ה-IT נותן ערך לארגון.

מניסיוננו, אם ה-PMO מוכנים ורוצים את השינוי, יש ביכולתם להשפיע על המעבר הארגוני לאג'ייל בצורה מכרעת ומוצלחת.

למידע אודות הפתרון המתאים לכם חייגו 03-3004747 או השאירו הודעה