PMO & Scrum Master

MERKAZ · Full-time · Intermediate

About The Position

אנחנו מגייסים PMO & Scrum Master להשתלבות בצוות ביחידת הפיתוח של חברת מוצרי צריכה מובילה.

התפקיד כולל:

עבודה על פי מתודולוגית Agile (עבודה ב Jira)

בקרת הפרויקטים המנוהלים או מבוצעים ביחידת פיתוח מוצרים, (לוחות זמנים, משימות, תכולות ועומסים) מול מנהלי המוצרים, מנהלי הפרויקטים והמשאבים השונים

הפקת דוחות סטטוס לפרויקטים המנוהלים בפיתוח ו’הרמת דגלים’ במקרים של חריגה מהתכנית

הכנת סטטוסים והצגה במנהלת הפרויקטים של יחידת התפעול והפיתוח

הטמעת מתודולוגיית ניהול פרויקטים ביחידת המוצרים כחלק ממתודולוגיית ניהול הפרויקטים בחברה

בניית טמפלטים שונים על פי תהליכי פרויקט מובנים לשימוש במהלך ניהול הפרויקט

תמיכה בהטמעת כלי מחשוב מתקדמים לניהול פרויקטים והדרכת משתמשים

הכנסת מתודולוגיות חדשות למחלקת פיתוח מוצרים ולממשקים השונים לצורך ייעול העבודה והממשקים

Requirements

מהנדס/ת תעו"נ

כשלוש שנים ניסיון מעשי לפחות כ-PMO, עדיפות בחברה המפתחת מוצרי צריכה

ניסיון עבודה ב Jira כ Scrum Master בתהליכי פיתוח

Apply for this position