PMO

ארגונים מוטי פרויקטים נוטים יותר ויותר להקים לעצמם משרד ניהול פרויקטים (PMO) בו מתרכז הידע המתודולוגי בנושא ניהול פרויקטים בחברה.

Dynamic Organization

אנחנו באורנטק רוצים לעזור לכם להצליח לדלבר (To Deliver) ערך בצורה הטובה ביותר, על פי האסטרטגיה הארגונית.

מכרזים והתקשרויות

פרויקטים רבים מתחילים רק לאחר תהליך מכרז. לשם כך נדרשים הארגונים לכתוב מענים למכרזים ולבקשות להצעות מחיר בזמני תגובה מהירים ביותר, ולהצליח ביצירת מענה אשר יבטיח הן ציון איכות גבוה והן תג מחיר זוכה. הצעה טובה היא זו המייצרת אצל הלקוח תחושת ביטחון, שהמציע מבין את הפרויקט ויצליח בו בזמן ובתקציב המובטחים.

טרנספורמציה דיגיטלית

אנו בקבוצת אורנטק מחזיקים באוסף יכולות בכל התחומים הרלוונטיים אשר יעזרו לכם בביצוע קפיצת המדרגה הנדרשת.

מיקור חוץ

בתקופה שבה הכל הוא גם וגם וצריך לגלות גמישות, אנחנו מציעים שירותי Outsource במגוון מודלים של התקשרות, לפי מה שמתאים לכם – עבודה מרחוק, משרה חלקית, משרה מלאה והעסקה אצלכם במשרד…