PI – Project Intelligence

PI הוא השימוש בכלי BI והפעלתם על נתוני פרויקטים על מנת למצות מהם תובנות עסקיות.

מרכז שליטה על פרויקטים

לארגון רב פרויקטלי נדרשים אמצעי שליטה על מצב הפרויקטים כך שמקבלי ההחלטות יוכלו להבין את מצב הפרויקטים, לנתב משאבים, לתעדף פרויקטים ולפתוח צווארי בקבוק אשר יאפשר לפרויקטים להתקדם כמתוכנן.

פתרונות Agile

חיבור TFS של מייקרוסופט עם Project מאפשר למפתחים ולראשי הצוותים לעבוד בסביבה המוכרת להם ובשיטות שבחרו, בין אם זה Waterfall ובין אם זה Scrum, ואילו מנהל הפרויקט אשר נדרש לתכנון לטווח הארוך ממשיך לעבוד ב Project.

תוספים

כל הישראלים חושבים מחוץ לקופסא…
ולכן אף לא אחד מלקוחותינו מוכן להסתפק בפתרונות מהקופסא! התאמת מוצרים לצרכים המדויקים של הארגון על ידי פיתוח תוספים ייעודיים הרוכבים על התכנות הגנריות.

ניהול סיכונים

כל פרויקט, ובוודאי שכל פרויקט בעל מרכיב פיתוח כלשהו, טומן בחובו אי-ודאויות וסיכונים. אורנטק מיישמת מזה שנים רבות שיטה לזיהוי סיכונים בפרויקט ולפיתוח תכניות להפחתת הסיכונים עד להסרתם המוחלטת.

ניהול חוזים

ניהול חוזים הוא עניין רציני מכדי להשאירו לעורכי דין. לאורנטק שני פתרונות תוכנה המאפשרים הזנה קלה של כל הדרישות, הוספת המטה-דאטה הרלוונטי וביצוע בקרה שוטפת לאורך כל חיי החוזה.